Konsultacje z medycyny estetycznej

Konsultacje z medycyny estetycznej
(Usługa)

Do wyboru:
RODZAJ KONSULTACJI:
> Konsultacja dyplomowanego kosmetologa
> Konsultacja lekarska
> Konsultacja lekarza medycyny estetycznej
> Konsultacja specjalistyczna chirurga plastycznego
> Konsultacja specjalistyczna profesorska

99.00 590.00 

Konsultacje mają na celu upewnienie się co do wybranych kierunków zabiegów z medycyny estetycznej, spodziewanych efektów i ewentualnych zagrożeń wynikających z metod zabiegowych oraz przede wszystkim stanu zdrowia i ograniczeń w zależności od stanu pacjenta.

Konsultacja dyplomowanego kosmetologa:
Konsultacje z dyplomowanym kosmetologiem mają na celu stworzenie skutecznego planu zabiegów niewymagających konsultacji lekarskich, w przypadku osób zdrowych dla których brak jest przeciwwskazań do wykonania zabiegów z zakresu medycyny estetycznej.

Konsultacja lekarska:
Konsultacje z dyplomowanym kosmetologiem mają na celu stworzenie skutecznego planu zabiegów niewymagających konsultacji lekarskich, w przypadku osób zdrowych dla których brak jest przeciwwskazań do wykonania zabiegów z zakresu medycyny estetycznej.

Konsultacja lekarza medycyny estetycznej:
Konsultacje z dyplomowanym kosmetologiem mają na celu stworzenie skutecznego planu zabiegów niewymagających konsultacji lekarskich, w przypadku osób zdrowych dla których brak jest przeciwwskazań do wykonania zabiegów z zakresu medycyny estetycznej.

Konsultacja specjalistyczna chirurga plastycznego:
Konsultacje z dyplomowanym kosmetologiem mają na celu stworzenie skutecznego planu zabiegów niewymagających konsultacji lekarskich, w przypadku osób zdrowych dla których brak jest przeciwwskazań do wykonania zabiegów z zakresu medycyny estetycznej.

Konsultacja specjalistyczna profesorska:
Konsultacje z dyplomowanym kosmetologiem mają na celu stworzenie skutecznego planu zabiegów niewymagających konsultacji lekarskich, w przypadku osób zdrowych dla których brak jest przeciwwskazań do wykonania zabiegów z zakresu medycyny estetycznej.