Żywienie dzieci i młodzieży

Żywienie dzieci i młodzieży
(Usługa)

120.00 200.00 

Żywienie dzieci i młodzieży.
Zdrowie na przyszłość Twoich pociech!

Prawidłowe żywienie ma szczególne znaczenie u dzieci i młodzieży ze względu na bardzo intensywne procesy wzrastania i dojrzewania zachodzące w tym okresie życia. Zarówno niedobory składników odżywczych, jak i ich nadmierne spożycie mają negatywne konsekwencje zdrowotne i programują metabolizm organizmu w niewłaściwy sposób. Żywienie niedoborowe pod względem ilościowym i jakościowym przyczynia się do pogorszenia stanu zdrowia, upośledzenia funkcjonowania układu odpornościowego, zmniejszenia wydolności układu krążeniowo-oddechowego, zaburza prawidłowy rozwój tkanki kostnej oraz powoduje nadmierną drażliwość i zmniejszenie koncentracji, a w konsekwencji prowadzi do osiągania przez dzieci i młodzież gorszych wyników w nauce. Natomiast nadmierne spożycie żywności przez dzieci i młodzież prowadzi do powstawania nadwagi lub otyłości, której przyczyną może być nieprawidłowy, utrwalony w rodzinie sposób żywienia, zwłaszcza zbyt duża kaloryczność całodziennej diety, nadmiar tłuszczu zwierzęcego i cukrów prostych (cukier, wyroby cukiernicze) oraz mała aktywność fizyczna. Przygotowujemy indywidualne plany żywieniowe dla dzieci i młodzieży zapewniające im harmonijny rozwój psychofizyczny i wpływające na dobre wyniki w nauce.

 

W razie potrzeby wsparcia terapii skierujemy Cię na preferencyjnych warunkach do najlepszego w Polsce specjalisty w zakresie walki z nadwagą oraz otyłością – do profesor dr hab. med, Ireny Ponikowskiej – światowej sławy naukowca i lekarza od 40 zajmującego się leczeniem chorób metabolicznych (cukrzyca, nadwaga, otyłość). Leczenie ma charakter stacjonarny (4 / 7 / 14 / 21 / 28 dni) i dla naszych klientów przewidziane są specjalne pakiety usług dodatkowych.